Brattfors 1700-tal: Henrik Sahlins barn och dopvittnen

Dopvittnen i Brattfors 1749-1773 – Brukspatronerna Pehr och Henrik Sahlins familjer: födelsedata och dopvittnen

I vilka personkretsar rörde sig brukspatronerna på det avsides belägna Brattfors i samband med familjetilldragelser under mitten av 1700-talet? Sedan Agneta Bratt avlidit år 1742 och hennes andre make Hermann Kolthoff under ålderssvaghet dött ett par år senare tycks bruksdriften på Brattfors ha övertagits av Agneta Bratts barnbarn från tidigare giftet med bergsfogden Anders Sahlin, senare brukspatron på Brattfors, död redan 1698. Dessa hade blivit föräldralösa redan som små barn, då deras far brukspatronen Jonas Sahlin dog redan 1730 och hans änka något år senare. Den som först tog över var deras äldste son Pehr Sahlin men senare övergick bruket till den yngre sonen Henrik. Denne fick i äktenskapet med grosshandlardottern Brita Bornander från Göteborg ett stort antal barn. Vid dopen deltog inte oväntat till största delen nära släktingar från de närmast belägna bruken, inresta läkare från Filipstad, bokhållare vid bruken och ibland kom någon större potentat på besök. Henrik Sahlins hustru Brita Bornander födde under perioden 1754 – sommaren 1773 inte mindre än femton barn, vilket innebär att hon i genomsnitt var fri från graviditet i genomsnitt under ett knappt halvår före varje ny graviditet.

Ur Brattfors, dopbok C:1 från 1743:

Barn till ”Brukspatronen Herr Pehr Sahlin och Fru Sara Catharina Gyllenspets”

JONAS, f 22 september 1749 (döpt 24 september). Wittnen: BruksPatronen Herr Christopher Geijer, Häradshöfdingen Herr Johan H. Biörling, Herr Henric Sahlin, Fru Christina Bratt, Fru Ingrid Brita Sahlin, Mademoiselle Gyllenspets, Mademoiselle Britien Bornander

Sara Caisa Gyllenspets, död i Brattfors ”25 år” 25 maj 1751. Pehr Sahlin död i Brattfors 15 september 1772, 51 år.

Barn till ”BruksPatronen Herr Henric Sahlin och Fru Brita Sophia Bornander”, som gifte sig den 1 november 1753 i Brattfors:

Dop 1751: Henric Sahlin för första gången nämnd (i sammanhanget som dopvittne) som BruksPatron i kyrkboken

1) EVA CAISA, f 31 januari (döpt 2 februari) 1754. Wittnen: BruksPatron Herr Christopher Geijer, Herr Christopher Geijer junior, Herr Petter Fernholm. Fru Agneta Christina Skragge, Mademois: Anna Lisa och Agneta Geijrar.

2) AGNETA CHRISTINA, f 7 mars (döpt 10 mars) 1755. Wittnen: Stadsfältskiären Herr Fredric August Boltzius, Herr Christopher Geijer Junior, Herr Petter Fernholm. Madame Rebecka Strokierk, Mademoisellerna Anna Lisa och Agneta Geijrar.

Agneta Christina död i Brattfors den 26 augusti s. å., begr 31 augusti, ”26 veckor”.

3) AGNETA CHRISTINA, f 1 mars (döpt 2 mars) 1756. Wittnen: BruksPatron Pehr Sahlin, StadsFältskiären Herr Nils Adler, Hallward Brattström. Fru Sophia Christina Bratt till Crontorp, Madame Maria Malmgren, Jungfru Magdalena Hagström.

Agneta Christina själv dopvittne i Brattfors 1772, skriven å Skönnebol, Grums sn, 1778-1780.

4) JONAS, f 2 april (döpt 5 april) 1757. Wittnen: BruksPatron Herr Christopher Geijer i Hedenskog, Herr Jonas Gunnarsson, H:e Christopher Geijer Carlsson. Fru Agneta Christina Skragge, Mademoiseller Anna Lisa och Agneta Geijrar.

Jonas död i Brattfors 30 maj 1759, begr. 6 juni, ”2 år”.

5) BRITA SOPHIA, f 25 december (döpt 27 december) 1758. Wittnen: BruksPatron Herr Bleckert Hertell, BergsChirurgen Nils Adler, Herr Pehr Fernholm. Mademoiselle Agneta Geijer, Madame Caisa Knöppel, Jungfru Anna Korsar.

Brita Sophia död i Brattfors 14 december 1763, begr. 26 december, ”5 år”.

6) CHRISTOPHER, f 10 februari (döpt 12 februari) 1760. Wittnen: Herr Christopher Geijer till Lindfors, Handelsman Peter Bruuns i Giötheborg. Fru Agneta Christina Skragge, Fru Anna Lisa Geijer, Mademoiselle Agneta Geijer, Jungfru Anna Caisa Korsar.

7) JACOB, f 30 juli (döpt 2 augusti) 1761. Wittnen: BruksHerren Reinhold Löfman wid Brunsberg, BruksPatron Bengt Gustaf Geijer till Crontorp, Herr Lars Bratt wid Storbron. Fru Agneta Christina Skragge, Fru Anna Lisa Geijer till Allstrum, Jungfru Anna Korsar.

Jacob död i Brattfors 13 januari 1764, begr 22 januari, ” 2 år”.

8) MARIA, f 18 oktober (döpt 19 oktober) 1762. Wittnen: Lagmannen Högädle Herr Reinhold Antonsson, Häradshöfdingen Herr Jonas Ferner. Lagmanskan Wälborna Frau Elisabet von Nackreij, Brukspatronessan Fru Christina Bjuggren.

Maria var skriven å Skönnebol, Grums sn, 1778-1785.

9) SARA LINA, f 18 november (döpt 19 november) 1763. Wittnen: Comministern Pehr Hagström, Hans Ehrewördighet Herr Hinric Nordén, Bokhållaren Herr Anders Svensson. Madame Brita Maja Edquist, Jungfru Magdalena Hagström, Jungfru Stina Maja Walltin.

Var skriven å Skönnebol, Grums sn, (”Sara Helena”) 1778-1785.

10) HINRICK (HENRIK), f 2 juni (döpt 3 juni) 1765, Hans Ehrewördighet Herr Hinric Nordén, Bruksbokhållaren H:e Lars Hedberg, Inspectoren H:e Anders Swensson. Fru Christina Maria Sahlin, Madame Brita Maria Edquist, Jungfru Magdalena Hagström.

Henrik var skriven å Skönnebol 1778-1785.

11) BRITA SOPHIA, f 22 december (döpt 23 december) 1766. Wittnen: Per Hagström, Herr Magister Lönner, Herr Jonas Pehrsson Sahlin. BergsRådinnan Fru Stockenström, Fröken Beata Stockenström, Bergsfältskiären Adlers Fru i Philipstad.

Brita Sophia var skriven å Skönnebol 1778-1785.

12) LOVISA CHARLOTTA, f 28 december (döpt 29 december) 1767. Wittnen: Herr Hinric Nordén, BruksBokhållaren Herr Lars Hedberg, Herr Anders Wilhelm Kinnberg och Herr Nils Frykholm. Madame Magdalena Hagström, Madame Lisa Herweg, Madame Brita Maja Edquist och Lisa Frykholm.

Lovisa Charlotta var skriven å Skönnebol 1778-1785.

13) JONAS, f 28 februari (döpt 2 mars) 1769. Wittnen: Informatorn Herr Carl Magnus Lyrholm, Inspectoren Herr Anders Swensson, Jonas Wittenström. Madame Lisa Herweg, Mad: Lisa Malmgren, Jungfru Lisa Hollstedt.

14) ANNA FREDRICA, f 16 juli (döpt 17 juli) 1771. Wittnen: Directeuren Johan Eberhard Geijer, Handelsman Herr Petter Bruns, BruksPatron Herr Carl Niclas Koch. Fru Anna Fredrica Löfman, Fru Agneta Geijer, Fru Märta Regina Borgström.

Anna Fredrica var skriven å Skönnebol 1778-1785.

15) JACOB, f 29 juni (döpt 1 juli) 1773. Wittnen: Leutnanten Herr Daniel Wetterling, Herr Zackarias Torsk i Carlstad, Hallward Brattström, Herr Gottfried Falck. Fru Caisa Berggren, Fru Sara Caisa Kraak, Caisa Knöppel, Jungfru Eva Caisa Norling.

Jacob var skriven å Skönnebol 1778-1785.

PM 12.1.2007/ Olle Sahlin

Top