C. Y. Sahlins barn och barnbarn

[pdf link=”http://www.sahlinska.se/pdf-filer/historia_cys_brevvaxling.pdf”]Ladda ner pdf-dokument[/pdf]

Här antecknas C. Y. Sahlins barn (de fem till vuxen
ålder komna sönerna bildar inom släktföreningen
var sin gren) och barnbarn. Om senare generationer
finns upplysningar i släktförteckningar, som dock inte
presenteras på ”nätet”.

Här en länk till ett gruppfoto från början av 1900-talet.

Carl Yngve Sahlin, f 1824, professor, rector magnificus
vid Uppsala Universitet, d 1917. G 1858 m Maria Amalia
Nordenfelt, f 1832, d 1869.

I. Christina (Stina) Maria, f 1858, missionär, d 1943. G
1917 m Gustaf Herman Pettersson, f 1850, kontraktsprost,
d 1920.

II. Mauritz Reinhold Sahlin, f 1860, generaldirektör i
Telegrafstyrelsen, landshövding i Stockholms län, d
1927. G 1887 m Anna Jakobina Albertina Dillner, f 1865,
d 1937.

1. Carl Yngve Sahlin, f 1888, 1:e kanslisekreterare, d 1963.
G 1914-1926 m Martha Emma Louise Beil, f 1889, d 1967.

2. Maria Sahlin, f o d 1890.

3. Georg Lennart Sahlin, f 1891, med dr , överläkare i
Helsingborg, d 1948. G 1944 m Ulla Köhler, f 1907, d 1991.

4. Ebba Augusta, f 1892, d 1982. G 1917 m Richard John
Francis Hain, f 1886, VD i G & L Beijer AB, d  1975.

5. Otto Mauritz Sahlin, f 1892, kapten, chefstjänsteman
i AB Bofors, d 1979. G 1930 m Inga Hessle, f 1905, d 1996.

6. Torsten Olof Sahlin, f 1899, kommendörkapten, d 1975.
G 1935 m Maude Ester Valborg Wallin, f 1908, d 2000.

7. Olof Edvard Sahlin, f 1902, statssekreterare, VD i Svenska
Sparbanksföreningen, d 1973. G 1930 m Eva Birgitta Rudling,
f 1907, d 2004.

8. Anna Maria Sahlin, f 1903, d 1904.

9. Anna Dagmar, f 1905, d 1938. G 1925 m Olof Wilhelm
Kjellström, f 1890, advokat i Stockholm, d 1970.

III. Karl Yngve Sahlin, f 1861, provinsialläkare i Uddeholm,
d 1936. G 1891 m Cecilia Lilliehöök af Gälared och Kolbäck,
f 1866, d 1929.

1. Kerstin Maria, f 1892, d 1985. G 1915 m Erik Gustaf
Wersäll, f 1887, kapten, intendent vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala, d 1973.

2. Yngve Sahlin, f 1894, civilingenjör, d 1936. G 1927 m
Ruth Olivia Ståhl, f 1892, lanthushållslärare, d 1974.

3. Olof Wendel Sahlin, f 1897, agronom, d 1973.

4. Bengt Ingemar Sahlin, f 1902, bergsingenjör,
kommerseråd, d 1979. G 1932 m Hanni Kristina
Almqvist, f 1902, d 1984.

IV. Enar Vilhelm Sahlin, f 1862, fil dr, docent i teoretisk
filosofi, lektor vid Östra Real, riksdagsman, d 1950.
G 1:o 1889 m Anna Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, f 1868,
d 1899; 2:o 1901 m Rigmor Nettelbladt, f 1878, d 1960.

1. Sigurd Gösta Sahlin, f 1890, kapten vid Smålands
artilleriregemente, förhandlingschef i Sågverks-
förbundet, d 1965. G 1:o 1915-1926 m Anna
Joachimsson, f 1891, sjukgymnast, d 1977; 2:o 1929 m
Carin Svanhild Malmström, f 1896, d 1967.

2. Karl Olof Sahlin, f 1892, bergsingenjör, VD i Motala
Verkstad AB och Uddevallavarvet AB, d 1981. G 1:o
1922 m Gertrud Havenstein, f 1894, med dr, d 1976;
2:o 1977 m Elsa Olenius, f 1896, teaterpedagog, d 1984.

3. Maria Sahlin, f 1893, d 1894.

4. Rolf Sahlin, f o d 1895.

5. Bertil Yngve Sahlin, f 1897, affärsman i Colombia,
d 1975. G 1931 m Maria Julia Alicia Acosta Garrido,
f 1907, d 1999.

6. Anna Matilda, f 1901, fil mag, adjunkt, översättare,
d 1992. G 1923 m Torsten Bernhard Bohlin, teol dr,
fil kand, professor, biskop i Härnösands stift, d 1950.

7. Oskar Sahlin, f 1903, d 1905.

8. Gunvor Sahlin, f 1905, fil dr, lektor vid Högre
Allmänna Läroverket i Helsingborg, d 2000.

9. Astrid Sahlin, f 1907, d 1909.

10. Ingvar Vilhelm Sahlin, f 1908, teol och fil kand,
VDM, rektor vid Sigtuna folkhögskola och Geijerskolan,
d 1976. G 1933 m Essie Eleonora Alm, f 1906,
folkhögskolelärare, författare, d 1997.

11. Harald Axel Sahlin, f 1911, teol dr, fil mag,
lektor vid Karolinska Läroverket i Örebro, d 1995.
G 1947 m Malin Birgitta Törner, f 1921, d 2002.

12. Margit Rigmor Sahlin, f 1914, fil dr, teol dr h. c.,
kyrkoherde i Engelbrekts församling i Stockholm,
grundare av S:ta Katharinastiftelsen, d 2003.

V. Kristofer Jakob Sahlin, f 1863, teol kand, kyrko-
herde i Fornåsa, Östergötland, d 1926. G 1:o 1894 m
Anna Hazelius, f 1874, d 1896; 2:o 1903 m Maria
Karolina Elisabet Kastman, f 1871, d 1962.

1. Anna Maria Henrika, f 1904, fil mag, d 1995. G
1927 m Olov Harald Eklund, f 1901, teol dr, fil kand,
professor i religionsfilosofi vid Lunds universitet,
d 1960.

2. Maria (Maja) Elisabet, f 1905, d 2002. G 1933 m
Bo Sture Bertil Wiking, f 1906, teol och fil kand,
komminister i S:t Laurentii och Skönberga, d 1983.

3. Karin Helena, f 1908, d 1998. G 1933 m Gösta
Rudolf Edvard Lindeskog, f 1904, teol dr, fil mag,
VDM, professor i exegetik vid Åbo Akademi, d 1984.

4. Gunnar Kristofer Sahlin, f 1914, överstelöjtnant
vid Kustartilleriet, Karlskrona, d 1980. G 1946 m
Ragnhild (Lalle) Sofie Juel-Wendt, f 1920, d 2002.

VI. Leonhard Johannes  Sahlin, f 1863, provinsialläkare
i Öjebyn, d 1937. G 1:o 1891 m Ida Matilda Elisabet
Lemke, f 1866, d 1929; 2:o 1932 m Maria Magdalena
(Magda) Hedfors, f 1885, d 1963.

1. Ragnhild Maria Sahlin, f 1892, småskolelärare,
d 1964.

2. Gerda Elisabet, f 1894, farm kand, d 1940. G 1919 m
John Oskar Hezekiel Wilhsson, f 1881, apotekare,
d 1946.

3. Otto Wilhelm Sahlin, f 1897, provinsialläkare, d 1958.
G 1924 m Maria Adéle Nina Nilsson, f 1899, d 1976.

4. Kristina Marianne, f 1899, d 1967. G 1953 m Carl
Persson, f 1889, fastighetsägare, d 1967.

VII. Olov Vendel Sahlin, f 1865, d 1885.

VIII. Torsten Rudolf Sahlin, f 1869, d 1870.

Top