Släkthistoria

Introduktion

Värmlandssläkten Sahlin härstammar från aktuarien och notarius publicus i Marienburg i polska Preussen Casparus Salinus, ursprungligen från Breslau, död omkring 1622. Dennes son Balthasar Salinus (1587-1660) kom till Sverige år 1611 och blev slutligen hovkirurg och föreståndare för Tyska kyrkan i Stockholm. Hans sonson, bergsfogden i Värmland Anders Sahlin (1665-1698), blev kort före sin död brukspatron på Brattfors i Värmland och efter honom följde fem generationer av bruksägare i Värmland och i Dalsland. Brukspatronen på Christinedal Mauritz Reinhold Sahlin (1790-1856), g m Christina Svinhufvud, hade sonen C. Y. Sahlin (1824-1917), professor och rector magnificus vid Uppsala universitet, g m Maria Nordenfelt, vilkas många ättlingar med familjer är medlemmar i Sahlinska släktföreningen.

 

Top