Föreningens styrelse

Ordförande: Olle Sahlin, Stockholm (Enargrenen)

Vice ordförande: Jan Sahlin, Saltsjöbaden (vald suppl. för Enargrenen)

Arkivarie: Erland Bohlin, Örebro (vald repr. för Enargrenen)

Skattmästare: Björn Sahlin, Nacka Strand (vald repr. för Mauritzgrenen)

Jakob Lindblad, Knivsta (vald repr. för Yngvegrenen)

Sekreterare: Helena Flohr, Oskarshamn (vald repr. för Kristofergrenen)

Agneta Mayer, Borensberg (vald repr. för Leonhardgrenen)

Suppleanter:

Gabriella Ahlström, Värmdö (Yngvegrenen)

Anna Lindskog, Karlstad (Kristofergrenen)

Revisor: Henrik Sahlin, Lidingö (Enargrenen)

Revisorssuppleant: Mauritz Fredrik Sahlin, Västra Frölunda (Mauritzgrenen)

Top