Brev till Christinedal K-Ö

UR KAPTEN  MAURITZ SAHLINS SLÄKTARKIV

Förteckning upprättad av Erland Bohlin (1999)

Förkortningar: MRS = Mauritz Reinhold Sahlin, CYS = Carl Yngve Sahlin, MSh = arkivbildaren Mauritz Sahlin, EB = Erland Bohlin, K = kopia finns hos EB,  A = avskrift finns i bilagan.

 

Avd I: Christinedalshandlingar

Brev adresserade till Christopher, Mauritz och Christoffer Sahlin. De allra flesta är affärsbrev.

I:2   Christinedal 1800-talet K-Ö (kartong) (Fullständig förteckning)

A. Kafle (3, 1825-1841), /1825: Dingelvik; 1841: Sälen, ”Min Bäste Broder”. 4.4. 1841;  Om broderns konkurs/

Joh. Sam. Kafle (5, 1818-1833), /Norra Dingelvik, 1818: ”Herr Brukspatron”, 1822: ”Min Gode Bror”. /Ant: ”g. von Wolcher”/ ; 3.5. 1826: Hör genom C. F. Waern att du planerar att låta din
fosterson Göran studera vid Göteborgs nyinrättade handelsinstitut. Kan han bo och resa med min Calle?; 5.5.1833: Tack för försöket att skaffa Calle condition, Nu är han i Filipstad och Grafvensdahl, sedan till Sala silvergruva och så till Motala, allt under professor Säfströms inspektion./

Kewenter (10, 1825-33 och ett odat.,) /Forsbacka, utom 1825:Medevi, ”Bäste Bror”/

C. von Knorring (1, 1828), /Mariestad/

L. Kylberg, Kapten (1, 1849), /Lidköping/

P. Lagerhjelm (2, 1837-1841), /Rörstrand, resp. Bofors/

– A.H. Lagerlöf (4, 1829-1832), /Rocklunda/

Dan. Lagerlöf (1, 1825), /Mårbacka/

(J.) M. Lagerwall (2, 1817-1848), /Stockholm resp. Strömsberg/

A/nders/ Lignell (2, 1825-1849), /1825; Carlstad, ”Min wärderade Broder!”; 14.10.1849: Kila, ”Heders Broder!”. Om ”Beskrifning öfver Grefskapet Dal./ /Återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996, s 25f, EB/

Aug. Edv. Lilljestjerna (7, 1824-1852), /1824-1840: Gyltungebyn; 1852: Åmål. ”Min Käre Bror!”/

J. N. Lilljestjerna (1, 1874), /Bodarne/

Sam. Lilljestjerna (1, 1847), /Norrköping/

Oscar Lindblom (1, 1844), /Seffle canal/

Adam Lindqvist (1, 1832), /Gammelkroppa/

N. W. Ljungberg (1, 1840), /Östanå. Om lån och om ev. condition för ”gossarne”/

E. G.(?) Låstbom (2, 1813), /Edsvalla/

C. G. Löwenhielm (2, 1825), /Carlstad och Ström/

Nils (?) Löwenhielm (2, 1821-1822), /Carlstad och Ström/

W(?). Löwenhielm (1, 1828), /Carlstad och Björnö/

J. H. N. Meijer (1, 1848), /Göteborg/

Paul Melin (1, 1860), /Baldersnäs/

C. H. Mellin/?/, (1, 3.11.1849), /Arvika, ”Brukspatron, Herr”. Tack för aktiebrev i Ångf. Arvika. Kapten Söderström är oärlig och har förverkat direktionens förtroende./

Nils Mitander (1, 1831), /Filipstad/

O. Mörner (1, 1847), /Uddevalla/

Edv. (?) Nauman(?) (1, 1837), /Degeberg(?), poststämplat Lidköping/

W. Nordenankar  (6, 1842-1854), /Örebro/

Sven (?) Nordenström (1, 1825)

Johannes Norling (1, 1832), /Lella Edett. Om att anställas som skeppare/

B. Norström (3, 1825), /Stockholm, Höglunda/

Joh. Olding (?) (1, 1832), /Stockholm. Med bön att sonen ska få anställning/

J. Oldenburg (?) (1, 1825), /Säffle/

C. A. Olivecrona (1, 1832), /Arboga. Om förslaget att skapa bolag tills. med kapten Ericson för att bygga Filipstads kanal/

Samuel Owen (1, 1835), /Stockholm. ”Innehavaren af detta är den man som blifvit af mig nedskickad för Maskins nedtagning; och anhåller jag att det biträde han anser sig behöfva, blifver honom lämnad. Med fullkomlig högacktning”

Bernhard Pettersson (1, odat), /Lenungshammar?/

Firma L. A. Pettersson, gm Wilh. Roy (1, 13.8.1842), /Göteborg. Räkning för möbler, bl a barnstol/

B. Piscator (1, 1848) /delvis familjenotiser/

Dan. Poignant (1, 1825), /Kohlsäter/

E. Poignant  (1831-1841 och ett odat.), /Carlstad/

Carl von Qvanten (1, 1826), /Qvantensborg. Om recept till fru Sahlin/

Theodor von Qvanten (2, 1849), /Sunnanå. Hästaffärer/

Eleonora von Rajalin (1, 1825), /Seffle. ”Låna en tunna salt”/

R.  Reuterskiöld (1, 1825), /Ekholmen. Bön att Brukspatron ska vara böneman då R. R avser anhålla om Louise Kotkens hand hos hennes förmyndare, major Geijer på Krokstad./ /MSh antecknat: De blevo gifta o okt. 1827, men hon dog barnlös i sept. 1828./

P. Reuterswärd (1, 1849), /Uddevalla. Tack för inbjudan till bröllop/

C. L. Rhiman (?) (2, 1825), /Vänersborg. Om linberedningsmaskiner/

Carl Rhodin (1, 1849), /Uddevalla. Tackar nej till inbjudan till löjtnants Kjellsons bröllop/

C. J. Ridderstedt (1, 1844), /Jönköping och Rosenlund/

P. B.(?). Ridderstedt (2, 1842-1844),/1842: Wederslöf. Utförliga uppgifter om Wederslöfs regementsboställe; 1844: Jönköping och Rosenlund. Om riksmötet./

Robson (4, 1824-1825), /Stockholm. Om Keventers lån/

C. Rosell (1, 1841), /Näs. Om vattensläggan vid Lisefors och profosslönen/

D(?). Roth (1, 1834), /Stenarsbyn. Hardin och jag träffat Laxarbys allmoge/

S:t Cyr – se Cyr!

Carl Salin /byggmästare, EB/, se I:3

Sahlin (Christoffergrenen), se I:3

–  A. P. Sandberg och Hedda Sandberg /Ant. av MSh: von Sydow?”/ (3, 1846-1847), /Björkås o Venersborg, ”Min käre Bror!”. 1846: A. P. Sandberg erbjuder 2 à 3.000 Bco i lån; Hedda S: Om Sandbergs sjukdom; 29.7.1847: Om lån, Studentens Gustafs sjukdom, en ny olycka? Ni är mina bästa vänner, 16.11.1847: ”Goda Älskade Stina!” Tack för vistelsen hos er! Din tillgivne vän./

J. Sandelin (1, 1849), /T(?)opperud, ”Högädle Herr Patron”. Jag är skyldig Bryngel Pärsson i Tollesbyn (?) 800Rdr, som han säger att ni ska ha/

Frans von Schéele /Bergmästare/ (29, 1823-1850), /De flesta från Filipstad. 1823: Helt nöjd med Gustaf Sahlin; 1824: omWassviksgruvan, (till C. Fr. Waern i Göteborg: om Linnmossegruvan) //Återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996,s 18, EB/; 1825: Om Gustaf Sahlin; 22.8.1832: Sälj gruvan!; 1850: om besvikelsen över Hypoteksbankens beslut rörande FvS och om riksdagen/

Hillevid Schoug (2, 1832-1833) /Ant av MSh: ”Dessa både brev är skrivna av Hillevi Schoug, f, Zelow, gift 1825 och änka 1828 efter Dr Ebbe S. i Åmål.  Hon blev 1838 omgift med sin svåger ölt Flach. MRS skötte tydligen hennes affärer. /Beateborg, ”Min Bäste Sahlin!”. Glad att Stina är bättre. Pengar! B. Krusenstjernas skuld./

V(?). Segerdahl (1, 1846), /Bergeg.(?), ”Högädle Herr BruksPatron!” Om skogsförrättning av Palmcrantz./

Fr. Segerstedt (7, 1829-1850), /1829: Stockholm resp. Åmål, övriga Åmål. 24.4.1829: ”Högädle Herr Bruks-Patron”, 27.4.1829: Tack för Er medverkan till att jag fått tjänsten som läkare i Åmål!;
6.12.1829: ”Min HedersBror!” Hälsat på din Far; 22.10.1840 om lån för att studera operationsteknik i Göteborg för egyptiern Dr Charles Neijber (?); 24.7.1850: Om MRS sorg /Ant av MSh: ”Hilma Kjellson dog 19.7.”/, om Stina Svinhufvuds febersjukdom./

A. J. von Sneidern (2, 1848-1851), /Wenersborg, ”Brukspatron, Herr Maur. Sahlin”. 1848: Factor B. Nilssons skuld – avräkning./

– Joh. Spaak (1, 1847), /Wenersborg, ”Brukspatron, Högädle Herr Maur. Sahlin!”. Räkning, om Ab. Spaaks dom Göta Hovrätt./

Joh. Steffenson (1, 1837), /Wenersborg, ”Högädle Herr Brukspatron”. Om förmyndarskapet för svägerskan Britta Maja Löfvendahl. Varken lagman Sandberg eller kapten Kafle har med denna sak att göra. Begär min svägerskas och hennes barns hos er innestående medel./

J. W. Stiernstedt (2, 1847-1848), /Catahrineberg /poststämplat: Carlstad/, ”Min heders Broder!” 17.9.1847: Affärer, det planeras, tydligen mest från Nordströms sida, att få Gullström till riksdagsman; 27.12.1848: Tack för ditt besvär med Gustafsfors bolag och om väg Germundebyn och ditt factorie vid Erran (?), men förstår ej varför bolaget ska bekosta vägindelningen i Tössbo härad./

– (?). Strokirk (2, 1840-1847), /Åtorp, Ösboda, ”Bäste vän och Bror”. 1840: Ber om kopia av Dina erinringar, du skriver väl inte anonymt? om riksdagen; 1847: om lantbruksmöte på Hjälmarsnäs, om riksdagsval, C. Lindberg vill ej komma ifråga, C. Fr. Waern?/

Claes Henr. Ström (1, 1851), /Carlstad, ”Högädle Herr Brukspatron!” På anmodan av överste Ulfsparre översänds köpekontrakt på era aktier i Gårdsjö./

C. A. Strömberg (1, 1824), /Wbg, ”Herr BruksPatron”. Sänd Gysanders revers!/

E.  Ståhl (1, 1855), /Grythyttehed o Hellefors, ”BruksPatron, Högädle Herr Maur. Sahlin”. Förstår ej varför Seffle Qvarnbolag vägrar betala mig för min ritning, utan förutsätter att det ingår i ersättningen till byggmästar Spikh. Med Hendricksson har jag  inte något att göra./

S. Sundelius (1, 1840), /Frendefors Prestgård,/poststämplat:Wenersborg/, ”Min Heders Broder!” Lån för köp av egendom i Västergötland till dottern, rekommendera överlämnaren av
brevet till arbete, han har varit skrivare och inspektor och undervisat döttrarna i i claver./

Olof Sundell (1, 1822), /Svaneholm, ”Herr BruksPatron”. Ber om anstånd./

M. Svan (2, 1831-1849), /Lidköping o Sörby, 1831:”Högädle Herr Kammererare”. Om Sahlinska arvsfordran på Johnson, som är beredd betala; 1849: ”BruksPatron, Högädle Herr”. Köp av ved./

J. Svanström (2, 1848), /Mariestad, ”Högädle Herr Bruks Patron”. Kvitto. remissen till Krigsrådet Bäck är expedierad, om bankstyrelsens beslut/

Ad. Wilh. Swartling (2, 1838-1840), /Billingsfors, ”BruksPatron, Högädle Herr”.1838: Om värdering av Skumsnässkogen. Jonas Ruus, Ränkefors, kvarnen, om patron vill avstå 1/2 Ränkefors och Skumsnäs och Wikun (?) till mig; 1840: Mina principaler på Bofors, Silfversparre,
Ulfsparre och St Cyr, baron Raab, Bofors accepterar nedsättning av kolpriserna./

Svinhufvud, Gustaf, Samuel, Wilhelm m fl, se I:3!

Charlotte S. Söderberg (1, 1855), /Åmål, ”Högädle Herr BruksPatron”. Tack för mjölet!/ Delvis återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996,s 28, EB/

Jacob Thran (3, 1849-1852), /Uddevalla, 1849: ”HerrBruksPatron”. Mitt ombud, Herr Thudens resa, hemmanslotterna Sörbodarne och Skrånne har jag lovat befria från Hvitlanda ”hafvande Intekningarna till Wadstena Krigsmanhus Cassa”. Delägaren i denna affär, konsul Engelke; 12.4.1852: ”Vördade Farbror!” I köpebrevet uppgav Fbr att egendomen vore gravitationsfri, men nu att de tillsammans med andra häftar för inteckningsskuld hos Aug. Leffler i Göteborg. Påminner ånyo om ”mig tillkommande Privilegier för Whitlanda Bruk”; 7.10.1852: Mottagit BergsCollegii Utslag om Hvitlanda Stångjärnssmide, vill slutföra affären före resa till Hamburg./

Sam Troilius (2, 1831-1832), /Nora o Knuteberg, ”Herr BruksPatron”. 1831: Undersökning av takskifferbrott, kräver ytterligare uppgifter, t ex vilka som ska tecknas för hr Sneidern. ”Förmodligen är Min Herre son till g.le vännen Chr. Sahlin, BruksFörvaltaren vid Haddebo fordomdags? Lefver K. Mamma, hälsas hon från”, Nästa sommar besöker jag troligen Carlefors Alunverk i grannskapet; 1832: Tillräckligt med uppgifter för ”matsedel”(?).1804 tilldelte jag utmål till kvarnstensbrott på Binnebergs Mo i Lösta socken åt hovslagaren Stark och kronans rätt bevakades då av jägeribetjänten Willende./

T. V.(?) Troilius (1, 1847), /Nora o Knuteberg, ”Minhögtärade Broder!” Keiller skriver att skeppar Berglund med båten Styrbjörn, som för min räkning lastat tackjärn att gå till Göteborg i st gått till Byälven. Han var hemma i Christinedal, varför jag ber dig se till at han skickas iväg till
Göteborg. Om riksdagsvalet: Bohnstedt var nöjd, sedan även hans vän Östberg kom dit. Brukspatronerna verkar ha blivit mer konservativa: Bohnstedt den liberalaste, då Gullström brister i övertygelse. G. Ekholm blir redaktör för Riksdagstidningen./Delvis återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996, s 27 f, EB/;

Jonas Fr. Trolle/?/ (1, 12.1.1830), /Eriksrud/?/, ”Högädle HerrBruksPatron”. Köpa havre?/

A/nders/ Uggla (1, 1855), Böke, ”Min Wördade Broder!” Tack för senast./

Carl Uggla (16, 1829-1853), /Sund /stämplat: Carlstad(?)/, 1841-1852: Svaneholm, utom ett, 13.2.1851: Stockholm samt ett odat, ”Min käre Broder”. 15.1.1832:  Kungens utslag  i min Fars utsökningsmål av Hodvars(?) BolagsDirektion. Min Far erbjuder dig att få låna den andel du skulle betalat; 7.2. 1832: Om utsökningsmålet och kanalbolaget; 3.5. 1832: Poignant har nu likviderat sin 1/3-del; 16.4. 1833: Måste återfordra medel, bl a p g a systerns förmyndares krav; 24.5. 1840: Fleetwood reser ifrån Karlstad, riksdagen; 10.4. 1841: Om kanalbeslutet i riksdagen, Palmstjerna, biskop Hedrén, men åmåliterna hindrat; 2.5.1841: Hört av Segerstedt att åmåliterna driver Errans kanal i st. vice talman i Nysätter; 8.6. 1844: Handlingar från M. Koch, köpebrevet snart klart, skicka bouppteckningen till Chr. Bäck. Reser i morgon till C. Nordenfeldts bröllop. Din systerson skriver från Stockholm att brukspatronerna i Värmland berövar JernContoret sin kamrer, om Gubben Geijers riksdagsmanna-egenskaper; 15.11.1844: Skarbohl mammas inteckning, till Anders för underskrift; 24.10. 1847: Gustaf Bäärnhielm rätt man för fullmakten, jag får troligtvis sitta för min egen ätt; 13.2. 1851: Vår vän Wohlfarts olycka och dina borgens-förbindelser. Om det blir för svårt för dig kommer dina vänner att hjälpa; 11.8.1852: Inbjudan till din dotters bröllop; odat: Om Errans kanal, Sandelhjelm, Modig, Ekmans PM om tackjärnsexporten, C. Fr. Waern, Kronprinsen./

C. H. Uggla (2, 1825-1830), /Sund, ”Min Kära Bror!” Köpa ved, sälja säd./

Fredrique Uggla till ”Madame Sopie Ekermann, m.d.Lilljestjerna, Åmål” (1, odat ”Min Bästa Sophie” Tack för inbjudan, vi träffade ändå fruarna Flach, min hushållerskas orlovssedel, om Fru Sahlin vill sända hennes städja till mig. Vi har idag lovat oss till Kohlanda, major Uggla är sjuk./

Geert(?) Uggla (1, 1834), /Sund, ”Heders Wän”. Tack för pengar./ det med slussbygget? Jag äger nu Rånserud(?) och kan hyra ut rum./

Jonas Uggla (1, 1813), /Sörböle, ”Min Egen Wän och Bror”. Vill du bli fadder åt min dotter Sophie Juliana? Sänd genast Ström till mig på Lerbeck./

Lennart Uggla (20, 1833) /Köping o Westanfors, 1834-1845 och ett u.å., omväxlande Svaneholm. Lennartsfors, Gustafsfors, Skarbohl, Hudiksvall o Andersfors, Kilafors, ”Bäste Bror” Om malmer och priser, brukspatron S. Stockenström, Wohlfahrt, Poignant, Lampas malmprover, valsverk, Ericsons expeditionen längs vattendragen (1838), Fleetwood om Stora Canalen, liksom J. Waern och Sandelhjelm (1840), CFW o P-é på middagar hos kapt. Lindeberg & co, tiden är inne enligt Ankarswärds åsikt, H. Jansson statsråd? (maj 1840); Segol Anderssons revers (nov.1840). Efter motgången med kanalen erbjuder jag C. Sahlin bygget av Vårviks kyrka, S:t Cyr (okt. 1841) Vassviksarbetet med Gödecke (okt. 1842);  ”Min Mor är ej mera!” Meddela Faster Stina Hülphers (11.3. 1844); Att Skarbohl är sålt hör jag av Wohlfahrt, riksdagsvalet, Lennart Waern (Hudiksvall, juli 1844); Gustafsfors Bolag blir dig förbunden för ditt besvär med vägindelningen, Lancashiresmeder och vällugnar, stålugn för Kilaforsjärnet (1845). Om Anders karriär vid Skånska dragonerna eller Uplands dragoner, Om Anders Åberg (6. jan. u.å)./

Leonh. Uggla (2, 1832 och u.å.), /Svaneholm, ”Broder Mauritz!” 1832: Om provbit av malm, Ekman smider nu på Lesjöfors, bok till Schéele; U.å.: Skrivit gåvobrev från Mamma med tillägg om ”Min måg BrPtr S. M. Uggla och m. k. söner. Uddevalla 16.12. 1815 And. Åberg”. Frågar om tolkning./

S. M. Uggla (1, 1817), /Swaneholm, ”Min k. Bror”. Till Adolfsfors över nyår, Fru Waern säger att jag som yngste kavaljer ska roa damerna – kom och hjälp mig./

Maja Uggla (2, 1844-1847), 1844: Cathrineberg; 1847: Svaneholm, ”Min gode Morbror Sahlin!” Pengar!/

Pontus Uggla (3, 1824-1829), /Kocklanda /stämplat: Carlstad/, ”Heders Broder”. 1824: Köpa säd?; 1825: Hört av major Carlsten att du lovat honom och löjtnant Skröder att cautionera för mitt boställe; 1829: köpa säd?/

Sara Joh. Uggla (1, 1841), /Carlstad, ”Min Gode Herr Brukspatron!” Min son Carl har sagt att Ni godhetsfullt lovat göra upp om differensen med major Koschell, snarast, m.h.t. mina ringa omständigheter. Hälsningar till min barndomsvän Stina och till min cousine Sara Lisa Frykman, som conditionerar hos herrskapet./

C. Joh. Ulfsparre (1, 1858), /Upperud, ”Broder Sahlin”. Om fartyget. Sänd mig eller Montén avskrift av anmärkningarna mot grev Ramel – han skriver oupphörligt om dem./

A. W. Waern (1, 1865), /Åmål o Baldersnäs, ”Broder Christoffer”. Köpa malm?, Byggmästare Olle Bergström vid Persberg erbjuder också malm./

Betty Waern kvitto på tygköp, Göteborg 6.6.1825, Brev till fru Stina Sahlin (1, 1833/?/) /Göteborg, ”Min goda Stina”. Styvmoderns sjukdom, beställa möbeltyg./ Brev till ”Bäste Mauritz” (1, 1844), /Baldersnäs. Makens brev från riksdagen./

C/arl/ Fr/edrik/ Waern /d.ä., 1787-1858, EB/ (15, 1824-1852) /Baldersnäs, utom ett: 1840: Stockholm. ”Käre Broder”. 1824: Sälja vår ångmaskin; 17.11. 1831: Genom St Cyr besked att båten Johanna Christina strandat vid Tössöbäcken. / Delvis återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996, s 27, EB/; 9.11. 1840: Stockholm; Om statsbidraget till väganläggningen; 11.6. 1842: Väg och kanal behandlas lika; 24.9. 1842: Bråk med L. Uggla om rätten till vattnet vid Skifors; 10.11. 1843: Om att avbryta eller kosta på brytningen vid Vassviksgruvan; /Delvis återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996, s 19, EB/ 28.2. 1849: Vassviksmalmen, priskonkurrens. / Delvis återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996,s 19, EB/ Här finns inga botaniska rariteter för biskop Agardh, men ska skicka fröpåse och sticklingar.; 27.8.1851: Räkning för Wohlfahrtska massan; 19.10.1851:
Tack för ditt deltagande i sonen Fredriks agitation för järnvägarna, be St Cyr skriva på också. Carl Salins massa. Lagerlöf nu på tinget; 4.11.1852: 600 din del av Wohlfahrtska massan, tråkigt med Styrbjörns sjöskada, jämte inneliggande kvitto på likvid efter konkursauktionen på Hindriksholm./ /Obs. blandningen av affärs- och privatbrev i I:6! EB/

C/arl/ F/redrik/ Waern /d.y., 1818-1899, EB/  till ”Bruks Patron Herr Chr. Sahlin, ”Menton” /Christoffer Sahlin d.y., EB), (1, 1876), /Göteborg. Vår Peder Waern har i Amerika inhämta att järnpriserna sjunkit kraftigt, men har lyckats sälja er årstillverkning av Persbergs järn, trots att vi
hoppats på högre pris/ Obs. breven i I:6!

Fredrik Waern (2, 1847) Göteborg. ”Bäste Broder”. Ogillar mycket förslaget att tvingas gå in i bolag för bruks- och sågrörelse i Norrbotten. Tänker skriva artikel om det.; 1848: Stockholm.Vi håller nu på med tulltaxan. Beslutat uppsätta en ny tidning för den liberala saken. Skriv på!/

J/onas/  Waern (9, 1832-1836), /”Bäste Broder”. 12.4. 1832: Uddeholm. Sänder tillskott till Klapperudsgruvan; 17.5. 1836: Carlstad. Om Bergscollegii beslut om skatt och ovilja att släppa förmyndarskapet; 16.7. 1836: Missnöjd med Evans som stannat längre i Munkfors än som var avsett, men som nu kommer till Stenarsbyn med sina barn, som ska tillbaka till England; 2.2. 1841: Carlstad. Knipsmeden Ekman kom från Upperud till Munkfors för 6-7 år sedan och söker nu nytt jobb. Rekommenderas, trots viss högfärd.; 20.2. 1841: Uddeholm. Petitionen bör sändas till Lagerhjelm före 1 mars. Här och i Närke har blivit många namn, Sänd den till Vänersborg!; 29.4. 1852: Örebro. Kommittéarbetet här /Örebro/ snart slut, jag har dragit tyngsta lasset. Hjälp mig med konkursen efter min bror Carl. Jag vill bli kurator tillsammans med Palm, då kan vi snarast avsluta massan för ”mosters (rättare fasters)” del.; 7.9. 1852: Uddeholm. JernContors-Reversalet går nu till Chr. Bäck. Löjtnant Palms sammanställning har jag fått. Begär kvitto av Fru Hülphers./

Leonh. M/agnus/. Waern /1770-1854, EB/, (2, 1823-1832), /”Heders Broder!” 27.2. 1823: Adolfsfors. Tack för brev om arv efter fru Riis i Frhald! Oklarhet om fordran efter Olof Erlandsson i Hohle; 18.2. 1832: Lassegård. Försäljningen av skattehemmanet Bratterud – ingen sterbhusägare kan klaga däröver. Min son Calle torde framdeles tillträda Bågen. Jag har säd att sälja vid Skarbol./

Nanny Waern (2, ett utan början, poststämplat Stockholm 14.10. 1850, ett Stockholm 1851), /”Gode Morbror!” Albin, som förbereder auskultantexamen har skrivit till faster Hylfert, hon svarade att mamma är skötsam, men ”Pappa hvet vi väl hur han var”. ”Söta Morbror hjälp snart din /…/ systerdotter Nanny” K; 15.9. 1851: Tacksam för pengar. Herr Borg, som förestod posten i Visby, har lovat bli min förmyndare./ Obs. Fler brev i I:5!

Peder C/olbiörnsen/ Waern / f. 1851, EB/ (1, 1880), /Baldersnäs, ”Broder Christopher”. Du och din syster är välkomna till dop av en pojke /=Peder, EB//

P/etter/ Waern (1, 1.11. 1812), /Billingsholm med brev till Petter Waern från C. M. Ekerman, 30.9. 1812, Berga, ”Gode Bror”. Ekerman till Waern: Tack för senast på Billingen. Inmärkt bjälkarför din och brukspatron Sahlins räkning. Vill du köpa timmer i Norsälven?; Petter Waern till Chr. Sahlin: Från fru Sjöstedt kom igår brukspatron Wretling för att få likvid. ”Svärfars lydige son”/

Stina Waern (1, 1831), /Gyltungby, ”Broder Mauritz”. Sänd pengar som jag är skyldig min bror Lennart för råg./  Obs. Fler brev i I:5 tillsammans med Hülphers!

G. Wahlund (2, 1846-1847), /Chmn /Kristinehamn/, ”Gode Broder!” 1846: Pengar kommit; 1847: Pengar, riksdagsvalet: Olof Leonh. Geijer en bra karl, hört att J. Waern vill ha Juel, avstyr att jag föreslås!/

E. Wall (7, 1814-1825 och ett odat), /1814: Arvika; Pehrserud; Carlstad; 1822-1824: Högstorp; 1824: Upperud; 1825: Högstorp, ”Högtärade Bror!”. 1814: Bjälkmätningar i Wikene, idag till major Carlsten för att mäta, min lön? Byta säd mot brännvin?/

G. A. Wall (1, 1813), /Carlstad, ”Min Redelige Bror!” Kommission att sända garn./

H. Wall (13, 1813-1833), /1813:Upsala; Carlstad; 1817-1833: Stockholm, ”Hederswän och Bror”. 1813: Snart klar präst,, kan din svåger hjälpa mig till en condition i Stockholm eller Göteborg? Hälsar från Mag. Arrhenius och hans bror Jan Elof; 1817: Hoppas bli kopist på Expeditionen. Lån.; 1817: om frieri, tjänst på Contoret som din svåger, tjänst vid riksdagen?; Dec 1817: Kongl. Handels- och Finance Exp.: Tack vare din fars rekommendation hos Robsahm blev jag e. o. och genom Ludvigs Bäcks rekommendation en tjänst i KrigsCollegium; 1822-1825: Ångmaskinsaffären med Owen; ”dina beskedliga syskon” skriver väl själva; 1833: Skrivit till Beckman på Strand, min syster Beata och Härdin. Efter Hultins död biträdde jag vid bouppteckningen. Dottern Carolina  har som förmyndare prosten Helén, inteckning i Beckefors Bruk, som hon fått i testamente av Gubben Uggla, den innestår hos Waern, om riksdagen./

G. Wallencrona (1, 1831), /Carlstad. Till ”Brukspatronen Herr C. Sahlins Sterbhus”. Räkning för trycksaker./

E. J. Wennerholm: utdrag ur lagfartsprotokoll vid Tössebo härad 15 juni 1824. Om skattehemmanet Flatungebyn i Fröskogs socken, som Bengt Magnusson i Byttan sålt till MRS/

Ernst von Vegesack (1, 1840), /Stockholm, ”Högädle Herr Brukspatron”. Jag har fått löfte av Generaltulldirecteuren friherre Gyllenhaal att kapten Reinholdsson ska få kustsergeants-befattningen antingen i Malmö eller Helsingborg. Skicka ansökan och meritförteckning!/

A. B. Vikner (1, 1842), /Hvitlanda, ”Högädle Herr Bruks Patron!” Snart ett år sedan jag vågade vända mig till Er för att få hjälp och tackar för att jag fick arbete, men min härvarande förman bannar mig obilligt./

P. Wikner (1, 1818), /Wårnäs och Elftorp, ”Högädle Herr Bruks Patron!” Min förman, major Herkepé och dess Fru, landshövding dela Granges syster, är vördnadsvärda, men finner ej stället behagligt. varför jag nu söker ny anställning./

Gustafva Wolffenstein (2, 1822-1824), /Svaneholm, ”Högädle Herr Brukspatron!” Tack för reversen genom Gustaf Svinhufvud./

G Wulff (5, 1813-1817), /Carlstad Berg;  ”Högädle Herr Patron” Om timmer och frakter och pengar; 1835: Basnäs. Varför har Patron låtit min bror Jonas få arrendet, när jag köpt kreatur m m på auktionen efter vår Far och odlat mer än han?/

Philip Wästfelt (2, 1814), /Skara o Holltorp, ”Högädle Herr Brukspatron!” Betalning för bräder./

Wendela/?/ Zelow (1, 1829), /Hogärdet/?/, ”Min Bäste Brukspatron Sahlin!” Nu har stackars Hildevid förlorat sista gnistan av jordiskt hopp. då den lilla flickan dog i mässling. Sandmark reser strax. Hälsa Stina från både Hildevid och mig./

C. P. Åberg (1, 1829), /Dingelvik, ”Högtärade, Käraste Broder!” Tack för lån  av brännvin. Sänder 66 kannor sprit./ /Återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996, s 11, EB/

S. I. Åhman/?/ (1, 1822), /Upsala, ”Min Ädle Bror!” Tack för senast! Lycka till när jag nu hört att du ska gifta dig! Även Reinholdsson tänker gifta sig. Jag reser i sommar till St Martin. Examen ensam på dispens pga resan. Kan hälsa från professor Geijer, liksom från hans sköna fru, vilken du säkert känner./

O. Örtenblad (1, 1848), /Ör /poststämplat: Åmål/, ”MK Bror!” Ber om intyg vad Capt. G. Holmdorffs egendom Häröholm kan anses vara värd, på begäran av Wermlands Provincialbank, där Ullman föreslog dig./

A. Örtendahl (13, 1817-1852 och 2 odat.) /”Min Bäste Bror!”  5. 7. 1817, Hesselskog: Tack för pengar!; odat /Msh ant: juni 1821/ Tveta: Låna mig 200 Rksdr, så att jag kan resa till Stockholm för ett sommarvikariat på två kanslisttjänster i Kammarrätten vid sidan om min tjänst i Justitierevisionen!; 1833: R.torp; 19.4. 1840, Bredene /liksom de följande/: Lagerberg bortrest och kan inte skriva på min omsättningsrevers. V. g. gör det du! Ta med din fru och kom hit så blir Emelie glad!; 27.8. 1846: Kom med alla barnen och fira vår 25-åriga bröllopsdag!; 15.2. 1851: Om gravitationsbeviset för Wohlfart. Tack för att vi fick ha era små flickor här!; 1.2. 1852: Tack för inbjudan, vi kommer, jag, Emelie och Axeline, men Julie Uggla är hos fröknarna Aminoff. Åberg har ting och jag vet ej om han kan komma.; 6.9. 1852: Tack för senast! Justiterådet Alexandersson med fru kommer hit och vi vill bjuda på andra bildade människor, så kom hit! ”Äntligen måste Yngve komma till oss, ty Alexandersson, som sjelf är Philosophie Magister, skall
otfvifvelagtigt blifva mycket intresserad af hans sällskap”; odat (saknar början): Ber om din borgen. Axel rest för att vara med på Sigers på Segermon begravning. Åter i morgon för hämta Axeline och barnen. Jag vill sälja Bredene för att bli kvitt hypoteket.; Odat.: Schéele har erbjudit mig att i samband med värderingen av Lenungsfors bruk också värdera den lilla lant. egendomen. Kan du ordna rekvisit från godemännen?/

Em. Örtendahl (2, 1824-1835), ”Min Redelige Broder!” 27.3.1824, Tveta: Vill köpa ved åt min mor, som ska flytta till Baron Ugglas Rollserud vid Sefflebron; 24.7. 1835, Mellby: Tack för lånet vid Permessomarknad!/

-? – ett brev utan avslutning daterat Ränkesen/?/ 22.4. 1832, / ”Högtärade Kste Bror!” Tack för brev som gav glädjen åter. Klagar på arbetet vid den nära intill liggande kvarnen, Brännvinsförsäljning m m./

-?- ett brev utan avslutning daterat Göteborg 1.12. 1831 / ”Wärdaste Broder” Tack för senast. Erbjuder fortepiano. Sara och barnen hälsar. Rörande kompletteringen av din länge under arbete varande vattenledning, har jag, som äldste medlem av Vattenledningsdirektionen, talat med mekanikus om att sätta igång./

Top