Ny bok: ”Brukspatronerna Sahlin på Dal” av Mauritz Sahlin

Mauritz Sahlins bok ”Brukspatronerna Sahlin på Dal” utkom år 2006.

Mauritz Sahlin skriver i förordet till boken bl a:

”I slutet av 1700-talet kom Christopher Sahlin till Dalsland med hela sin familj. Här börjar en 120-årig brukshistoria, full av arbete och möda men också av framgångar och glädje. Främst var det Christopher och hans son Mauritz Reinhold som stod för framgångarna. Noga räknat var de två de enda av de sahlinska brukspatronerna som lämnade något efter sig till nästa generation. Den siste sahlinaren i den dalsländska bruksvärlden är Christoffer. När han begravs i Fröskog 1913 sätts punkt för en lång och spännande epok.  –  Ett av syftena med denna uppsats har varit att förstå. Förstå vad som hände i den sahlinska bruksgruppen i 1800-talets Dalsland och Värmland. Att förstå hur den byggdes upp och därefter hur den steg för steg sakta eliminerades. Kanske kan man aldrig förstå vad som verkligen hände men huvuddragen kan kartläggas. Och dynamiken. Att patronernas personliga kvalitéer har haft stor betydelse för utvecklingen står utom allt tvivel. Både på plus- och minussidan. Ett syfte har också varit att till eftervärlden överlämna ett dokument som gör det lättare för kommande generationer sahlinare och andra att ta till sig den sahlinska historien så som man kan se den i den dalsländska bruksvärlden. Speciellt vänder jag mig till min generations barn och barnbarn.”

Mauritz presenterade sin nya bok vid en av släktföreningen anordnad sammankomst hos S:ta Katharinastiftelsen (Sturegatan 54 i Stockholm) lördagen den 21 oktober 2006, vid vilken ett 60-tal släktingar mötte upp. Han har även hållit föredrag i ämnet bl a vid en av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund anordnad lokalhistorisk konferens i Bengtsfors den 3 februari 2007.

Boken har fått mycket positiva recensioner i ett flertal västsvenska dagstidningar. I tidskriften ”Släkthistoriskt Forum” 2007:1 har bilagda bokanmälan skrivits av Elisabeth Thorsell.

Boken är inbunden och rikt illustrerad (134 sidor, 130 bilder, varav hälften i färg). Förläggare är Sahlinska släktföreningen, från vilken den kan beställas. Pris: 150 kr jämte porto (60 kr inom Sverige).

Top