”En för tiden odelbar slägt” av Monica Wohlfahrt

Monica Wohlfahrt gav år 2000 ut en mycket vacker bok med titeln ”En för tiden odelbar slägt” med underrubriken ”Om en familj i Dalsland och i världen”. Bokens titel är hämtad från en från tidigt 1800-tal härrörande inskription som pryder den Sahlin-Wohlfahrtska familjegraven vid Ånimskogs kyrka i Dalsland. Det gamla säteriet Henriksholm på ön Ånimmen, en gång på 1600-talet ägt av och namngivet av Henrik Månesköld och skådeplatsen för Viktor Rydbergs kända drama ”Singoalla” om kärlekssagan mellan Henrik Månesköld och zigenarflickan Singoalla, tillhörde under sent 1700-tal i likhet med Ånimskogs gård Dals Bergssocietets godskomplex, som år 1793 inköptes av brukspatronen Christopher Sahlin. Henriksholm och Ånimskog överlät Christopher Sahlin senare till sin dotter Augusta, gift med brukspatronen Gustav Wohlfahrt. Den av Monica Wohlfahrts dotter Elsa Wohlfahrt Larsson utsökt formgivna och av Gerty Wohlfahrt-Lichwitz granskade boken är tryckt i endast 150 exemplar.

Så här presenteras boken på dess bakre omslag: Det vackra landskapet Dalsland med sina sjöar, skogar och herrgårdar bildar bakgrunden till denna berättelse om en släkts öden under 1800-talet. Henriksholm, belägen på en ö i Ånimmen, ägs av Gustav Wohlfahrt och hans hustru Augusta, född Sahlin. Tolv barn växer upp på herrgården och vi får följa deras liv på gårdarna Ånimskog, Bjälkebol, Kärrkil och Snäcke. Ett glatt och bekymmerslöst sällskapsliv får ett abrupt slut när bruksdöd, missväxtår och ekonomisk depression drabbar familj och släkt. Äldste sonen Theodor är nära konkurs, hans hustru dör i tuberkulos och han kan inte ge sina sju söner den utbildning de skulle behöva. Som så många andra dalslänningar emigrerar flera av de unga pojkarna Wohlfahrt för att skapa sig en bättre framtid i Amerika, Australien och Sydafrika. Deras brev hem och till varandra vittnar om ett hårt liv och längtan tillbaka till fäderneslandet. – ”En för tiden odelbar slägt” baseras på en unik samling av flera hundra brev från och till medlemmar av familjen Wohlfahrt och deras släktingar Eneroth, Sahlin och Salin. Boken illustreras av ett stort antal bilder och fotografier, många från 1800-talet.

Förfrågningar om och beställningar av boken kan förmedlas här.

Top