Krönikor

Efter ett släktmöte med rundresa i Värmland och Dalsland år 1955 skrev O. Mauritz Sahlin en krönika med mycket släkthistoriskt stoff. Vid samma tillfälle berättade Gösta Bäärnhielm  om brukspatronerna Sahlin på Kristinedal. Inför ett släktmöte i Uppsala år 1964 skrev O. Mauritz Sahlin bilagda krönika kring C. Y. Sahlin och Uppsala.

Erland Bohlin har upprätthållit denna tradition genom att på föreningens uppdrag skriva krönikor över släktmöten i Dalsland år 1999 och i Uppsala år 2004, ävensom över en extra släktträff i Stockholm år 2006. Tillsammans med Harald Bohlin har han även skildrat vårt släktmöte i Dalsland år 2009. Erland Bohlin har även skrivit en krönika från släktmötet i Uppsala 2014.

Om du vill ha en utskriftsversion av en text klickar du på .pdf symbolen överst i varje krönika.

Top