En antavla

Släktföreningen lät år 1999 trycka en av Olle Sahlin författad skrift med titeln ”Om C. Y. Sahlins och Maria Nordenfelts härkomst. En antavla i nio led med biografiska notiser”. Den trycktes i 250 ex. och såldes slut efter något år. Ur denna återges här, med ett par smärre ändringar, de fyra första leden.

Den första förteckningen över C Y Sahlins ättlingar trycktes år 1964 och åtföljdes av korta biografiska notiser om C Y Sahlin och hans anfäder, skrivna under rubriken ”Våra anfäders Vem är Vem” av O. Mauritz Sahlin (1892-1979), som var mycket kunnig i fråga om värmländsk brukshistoria. Dessa återgavs även i den år 2006 tryckta släktförteckningen med smärre tillägg och ändringar; de första minibiografierna var dock nyskrivna med beaktande av nyare forskning. Här således ”Våra anfäders Vem är Vem”.

Top