Aktuellt

Den 20 mars 2018: Hemsidan uppdaterad.

Den 7 juni 2013: Hemsidan, som tidigare producerats i den nu utgångna programvaran Microsoft Frontpage, har lagts om till programvaran WordPress och samtidigt fått en ny design.

Den 13 april 2013: Vid träffen på S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm har ambassadören Michael Sahlin (Enargrenen) hållit föredrag med rubriken ”Mina krisländer (Turkiet, Balkan, Sudan) då och nu – en bekymrad jämförelse” – ett mycket uppskattat föredrag som följdes av en lång frågestund.

Den 5 mars 2013: I rundbrev till medlemmarna har inbjudits till en extra släktträff lördagen den 13 april på S:ta Katharinastiftelsen med föredrag av Michael Sahlin om sitt arbete som svensk ambassadör i bl a Jugoslavien, Makedonien och Turkiet och senast som särskilt sändebud i Sudan.

Den 16 december 2012: Under rubriken ”Om bruken” har Mauritz Sahlins bok ”Brukspatronerna Sahlin på Dal” lagts ut i sin helhet. (Ladda ner boken som PDF-fil här)

Den 22 januari 2012: En omarbetad version av Harald Bohlins uppsats ”Om mottot vid ingången till Uppsala universitets aula” har lagts in under rubriken ”Om C. Y. Sahlin”

Den 12 januari 2012: Under rubriken ”Om C.Y. Sahlin” har en text om landshövdingen Mauritz Sahlin lagts till.

Den 27 december 2011: Under rubriken ”Om C.Y. Sahlin” har en uppsats om Enar Sahlins resa till Tyskland 1889-1890 lagts till.

Den 20 augusti 2011 anordnades en rundvandring i Gamla  Stan med början i Riddarholmskyrkan med inspektion av Salinska gravminnen, besök i det Salinska huset i kvarteret Cepheus m m, föredrag av docenten Otfried Czaika om Balthasar Salinus och förtäring i Guildenhaus samt jubileumskonsert i Tyska kyrkan med medverkan av Ragnar Bohlin (orgel), Ingela Bohlin (sång), Anna Bohlin (sång) och Karin Sahlin (oboe). Ett sjuttiotal släktingar deltog.

Den 14 april 2010: Ett fyrtiotal släktingar deltog den 10 april i en sammankomst på S:ta Katharinastiftelsen där Elisabeth Nordlander tillsammans med Madeleine Åhlstedt presenterade sin nya bok om Margit Sahlin. En notis om denna bok  har lagts till på vår hemsida.

Den 15 mars 2010: Antecknas att inbjudan influtit från Jüdisches Museum Berlin till utställningen ”Flucht und Verwandlung. Nelly Sachs, Schriftstellerin, Berlin/Stockholm, 25.3-27.6 2010” (Nobelpristagaren i litteratur Nelly Sachs bodde under sin första tid i Sverige som flykting från Tyskland 1940 hos lektor Enar Sahlin och hans familj i Stockholm).

Den 14 mars 2010: En text hämtad från släktförteckningen år 2006 om ”anfädernas Vem är Vem” har lagts in under rubriken ”En antavla”.

Den 25 februari 2010: En krönika av Harald och Erland Bohlin (med några fotografier) om släktmötet på Dal 4-6 september 2009 har lagts in på hemsidan.

Den 13 september 2009: Släktmötet, som samlade 56 personer, har genomförts lyckosamt. Se bild från detta.

Den 24 juni 2009: Ett sextiotal anmälningar har inkommit, varför släktmötet skall genomföras enligt plan. De som anmält sig kommer brevledes att få närmare instruktioner inför mötet.

Den 24 maj 2009: I dagarna sänds ut en kallelse till släktmöte lördagen den 5 september 2009 kl. 17.00 å Hotell Håverud i Dalsland. Släktmötet inramas av ett ett researrangemang kring bruk och herrgårdar i Dalsland under veckoslutet 4-6 september 2009. Kostnaden för deltagande i resan, som har form av en rundtur med buss, uppgår till 1 900 kr per person, som innefattar hotellrum (i enkel- eller dubbelrum) med frukost den 4 och 5 september, två luncher samt middag kvällen den 5 september. Anmälan senast den 22 juni. Närmare information kan fås genom info@sahlinska.se.

Top