Släktförteckning

Föreningen har – följande beslut på 2004 års släktmöte – under sommaren 2006 gett ut en ny förteckning över släktens medlemmar. Den har distribuerats i september 2006 till alla släktmedlemmar (över 15 år). En mindre restupplaga finns kvar hos föreningens sekreterare – om Du är intresserad kontakta info@sahlinska.se, så skickar vi Dig ett ex.

En skrift med titeln ”Carl Yngve Sahlin : släktförteckning över C. Y.  Sahlins avkomlingar jämte anfädernas Vem är Vem” trycktes år 1964 och år 1996 trycktes genom föreningens försorg en ny sådan sammanställning.

Släkten har varit presenterad i Svenska Släktkalendern, även om det nu var ganska länge sedan. Under rubriken Sahlin (Värmlandssläkten, äldre grenen) har redovisningar gjorts i kalenderns årgångar 1914-17, 1919, 1936 och 1962.

Top