Brev till Christinedal A-J

UR KAPTEN  MAURITZ SAHLINS SLÄKTARKIV

Förteckning upprättad av Erland Bohlin (1999)

Förkortningar: MRS = Mauritz Reinhold Sahlin, CYS = Carl Yngve Sahlin, MSh = arkivbildaren Mauritz Sahlin, EB = Erland Bohlin, K = kopia finns hos EB,  A = avskrift finns i bilagan.

Avd I: Christinedalshandlingar

Brev adresserade till Christopher, Mauritz och Christoffer Sahlin. De allra flesta är affärsbrev.

I:1 Christinedal 1800-talet A-J (kartong) (Fullständig förteckning)

C. A. Agardh  (2, 1847-1849, Carlstad, ”M. K. Bror”) /maj 1847: Om vilken präst som ska ha nattvardsbarnen i Fröskog och om vanvårdnaden av Hesselskogs skola; 14.2. 1849: Bortlagt mina botaniska studier i 13 år, men nu ”hafwa lifvets bekymmer drifvit mig tillbaka till mitt fordna älsklingsstudium”. Ber genom dig patron Wærn på Baldersnäs att skänka mig frön./

C. J. Andersson (9, 1833-1851) / 1833 (1), 1835 (1), 1836 (1),1843 (1), 1847 (1), 1848 (2), 1849 (1),1851 (1), Christinehamn/.

Nils Andersson (2, 1844-1852) /1844 (1), 1852 (1), Gålsjö, ”Högädle Herr Bruks Patron”/

– Anon, odat

Carl Magnus Arrhenius  (1, 1837) /1837, Warberg, ”Min högt wärderade ungdomswän!”

A. Askling (1, 1825) / Seffle Bron,”Högtärade Herr Patron” /Om översvämning vid Seffle/Bron och de skador som uppstått/

Uno Aspelin (2, 1842-1843) /1842 Gustafsberg, 1843: Jern/ Högädle Herr BruksPatron

Sven Aurelius  (3, 1841-1844) /1841 (1), 1843 (1), 1844 (1), Mariestad/

I. von Axelson (1, 1838) /Carlstad, Mässvik/

Jul. Belfrage  (10, 1844-1847) /1844 (4), 1846 (2), 1847 (4), 1844: Rolfskärr, 1844: Munkfors, 1846: Hvitlanda, 1846: Göteborg o. Masthugget ”Ärade Farbror”/

Janne Belfrage, (3, 1847),/ Rolfskärr resp. Christinehamn o Gullspång, ”Bäste Farbror”/

O. L. Berg (1, 1832), /Årås/?//

A. Bergdahl (1, 1853), /Forsbacka/

A. Berghman  (1, 1857), /Närsidan /Räkning för notifikationer efter avlidne Mauritz Sahlin/

J. A. Bergholm (1, 1848) /Carlstad och Carlefors/

C. Bergman (?) (1, odat.) / Mariestad/

D. Bergmark (1, 1813) /(adresserat till Brukspatron N. N. Sahlin junior), Wåhlberg/

Janne Bergquist  (2, 1847- 1849) /1847, Lägret Nygårdsängen; 1849,  Björs./

Axel Bildt (1, 1849) / Uddevalla 9.3.1849.

Ferdin. Bildt (2, 1832-1841), /Uddewalla//Återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996, s 13 f, EB/

J. A. Biörck  (2, 1835-1836) /1835, Carlstad; 1836,Stockholm /

A. Björkman (1, 1851), /Uddewalla o. Munkedal/ /Ett annat brev från 16.1.1854 återges av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996,s 16, EB/

C. G. Blidberg (1, 1838), /Stockholm/ /Om en ny karta över Dal/ /Återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996,s 17f, EB/

F. Blom (1, 1836), /Stockholm/

L. Bohlin (1,1822), /W-borg/

Th. L. Bohnstedt (1, 1847), /Eskilstuna o. Rinkesta/

E. M. Borgman (1, 1813), /Götheborg/

J. N. Borgman (1, 1814), /Götheborg/

O. Borgström (1, 1842), /påtecknat kvitto på brev från Mauritz Sahlin, Åmål/

Chr. Bratt (2, 1824), /Forsvik/

G. G. Bratt (1, 1817), /Kålsäter/

B. G. Bredberg (1, 1846), /Åtvidaberg/

H. C. Brogrén  /(1,1848), /Arboga o. Norrby/

J. C. Broms  (2, 1847-1848) /Örebro och Hagalund, ”Min käre Broder”, 3.8.1847: /Tack för årsräntan till Mamsell C.Broms./

Brun & Zweigbergk (1,1848), /Wenersborg/

Carl Bäck  (2, 1817) /Stockholm/

G. Bäärnhielm (6, 1853-1887), /1853 (1): Svaneholm,  Upperud;, 1885 (1): Håfverud;, 1887 (1): Svaneholm/

Wendel Bäärnhielm (1, 1881), /Göteborg/

Georg Camitz (4, 1837-1849), /1837 (2), 1846 (1), 1849 (1), Mariestad o. Norrud, ”Min käraste Bror”/

E. A. Carlsten (1, 1842) /Upsala, 7.3.1842: ”Högädle Herr Brukspatron” Tack för bevisen på er belåtenhet med mig. ”I morgon börjar egentligen denna termin; Geijer  öppnar då sina föreläsningar. De öfriga hafva redan läst – efter gammal trall; Geijer är alltid ung, ja kanske yngre än vi unge.”/

J. G. Carlsten, major (19, 1814-1826), /1814 (1), 1816 (1), 1817 (5 plus ett brev till JGC från sonen Gustaf) 1822 (3), 1824 (3), 1825 (4), 1826 (1), Fors, ”HedersBroder”/(med anteckning: fru Carlsten) (1, 1829)

Gustaf Carlsten (1, 1847) /(jf J. G. Carlsten), 8.7.1847, Hwittlanda och Opplanda, ”Min gamla, redlige Broder”, Länge sen. Nu är jag gammal och har bara ryttmästarpension. Stötta min ansökan om arbete som bokhållare i Göteborgs Privatbank./

V. Carlsten (1, 1840) /Stockholm/

Adelb. Cedersköld  (2, 1838-1847), /1838, Lund; 1847 W-borg o. Stigen/

A. Chenon (7, 1818-1831), /1818 (1), 1819 (1), 1823  (1), 1824 (1), 1825 (2), 1831 (1818:Carlstad o. Byelfven; fr 1823: Åmål o. Byelfven /

A Cl el Ch (?) (1, 1814) /Örebro, ”Min Gode Mauritz!” Våra resebesvär med Clason, som retade soldaterna i Åmål, Fått vagn från din farbror i Vretstorp, Lönnquist reste hit med den. Ska vi sälja den i Stockholm?/

Clewander (1, 1822), /Åmål/

Clas Cronstedt  (3, 1831-1833), /1831(1), 1833 (2), Stockholm/

M. Cronstrand (3, 1825-1826) , /1825 (2), 1826 (1,). 1825:  Norrtälje, ”Högtärade Herr Bruks Patron”  Om ”Tit. Ångmaskin” och dess ev. sysselsättning vid Väddö kanal, Södertälje kanal eller den  Nya kanalen från Vänern; 1826: Södertälje/,

Henry de Reveroni S:t Cyr (11, 1834-1851, + odat) /1834 (2),  1837 (1), 1847 (3), 1851 (3), u.å. (2), Upperud/

F. A. Dahlgren se I:3!

Em. Dahlgren (8, 1825-1852), /1849: Kappenäs, 1825-1832, ”Högädle Herr Brukspatron; 1847/?/-1852 ”Min Gode Granne” och ”Högtärade Broder”/

W. F. Dalman /1801-1881, EB/ (1,1848) / Stockholm, ”Min Heders Broder”), Om prenumeration på den tillämnade Aftonposten, om riksdagen/  K

James Dickson & co (1, 1838), /Göteborg/ /Ett annat brev från 8.2. 1847 återges av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996, s 14 f, EB/

Carl E. Dyrén (1, 1822)

Aug. E. Edgren (1, 1840), /Carlstad, Öllserud) /ant. av MSh: gift med Göthilda af Geijerstam (7-stjärna från Storängstorp, 3 systrar af G. gifta med 3 bröder Svinhufvud)/ Söker anställning efter kapt. Lilliehöök i Säffle/ K

Mart. Edmark(?) (1, 1838, Åmål), /”Hederlige Broder!” Ber om stöd att söka Dahls och Gysings Häraders Domsaga/

Joh. Ehrencrona (1, 1825), /Utterud/

C. M. Ekermann (2, 1813), /Berga/

N. J. Ekermann (4, 1817-1838), /Åmål/

Sam. Aug. Ekermann (1, 1839), /Åmål/

G. E. Enander (2, 1826), /Wennenberg (?), Garn och Farghaga(?)/

Carl Eneroth (4, 1849-1868), /”Vördade Morbror!” samt inteckningsbrev på Björkebohl/

Disa Eneroth (1, 1841), /Åmål/

J. H. Eneroth (2, 1832-1833), /Bräcke/

M. O. Eneroth (3, 1835-1851), /Strömsberg, Kärrkiln(?), ”Min HedersBror”/

N. Ericsson, kapten (6, 1836-1849), /Åker, Vänersborg, ”Hedersbroder”/ / Brev fr 1839 delvis återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996, s 20, EB/

Olof Erlandsson (1, 1813), /Kohle/

Carl Fahlstedt  (4, 1831-1833), /Åmål, Vänersborg, Stockholm, ”Hedersbroder”/

Herman Falk (2, 1825-1826), /Risätter, resp. Gborg, ”Käraste Bror!”/

Otto Fauk (1, 1824), /Röd i Danmark, /Tack för senast, sänder jakthundsvalpar till löjtnant Svinhufvud, ”min frende Jonas Wærn har jag besökt”/

Joh. Er. Fegreus (1, 1846), /Christinehamn o. Källmo), ”Högädle Herr BruksPatron”, Om inmutningar av silvergruvor, t ex Elgwik, Wassvik/ /Återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk, 1996, s 19, EB/

Eric Flack (1, 1833), /Carlstad, ”S.H.T.”/

Johan Fred. Flach (8, 1838-1840 och två odat.), /Löfås, Hågärdet o Vänersborg. /Ant av MSh: ”Omgift 7.11. 38 m. sin svägerska Hillevid Zelow”/ ”Tack för allt Du gjort för Hillevid och mig!” . Odat: ”Konkurs!”/

Philip Flach (1, 24.4.1817), /Carlstad o. Hillingsberg, ”Min käre Broder”, Förlåt att jag mankerat med lånet./

C. G. Fleetwood  (4, 1840-1843), /Carlstad, ”Min HedersBror”. Bl a om riksdagens behandling av ”vår kanal”./

Svante Fleetwood (11, 1843-1856), /Carlstad o Lennartsfors, Arvika o Sällboda, ”Bäste Morbror”. Om att laga vägen och ordna skjutsbönder, om köpet av Sällboda, om informatorn Norin, om hustrun Ida/

A. Forssell (1, 1825), /Remen(?). ”Min Heders Broder!”/

G(?). Forssell (2, 1847-1848), /Westergården, ”Högädle Herr BruksPatron!”./

J. W.(?) Freudenthal (1, 1848), /Tösse, ”Högtärade Kste Broder!”. Om tegel till ”vår kyrka” från possessionaten Edgren på Agneteberg. ”Det var väl, att Brodern Yngve ville befatta sig med predikstolsaffairen”/

Carl Johan Frykman (2, 1830), /Stockholm ”Högt ärade Herr Bruks Patron”. Begär del av sitt innestående arv, bl a till sorgkläder./

Erik Frykman (3, 1826-1829), /Vänersborg resp. Humletorp/

Göthrik Frykman (9, 1931-1852), /Stockholm, 1840: Hudiksvall, 1842: Medevi, 1852: Borgholm, ”Högädle Herr BruksPatron” och förmyndare. Om förmyndarmedel och köp av apotek i Hudiksvall, Åmål eller Borgholm./’

Johan Magnus Frykman (10, 1831-1842) /1831: Uppsala; 1832: Stenarsbyn; 1833: Lund; 1836: Stockholm; 1842: Linköping, ”Högädle Herr Patron!” och förmyndare. Bl a kvitton, 1842 om brodern Göthriks köp av apotek./

Jonas Gabriel Frykman (6, 1829-1836) /1829: Upperud; 1831-1833: Lund; 1836: Norra Åmberg, ”Högädle Herr Brukspatron” och förmyndare. Bl a om prästtjänst./

Swen Ad. Frykman (6, 1829-1842), /1829: Upsala;  1832-1833: Lund; 1837: Söderköping, Fogelvik; 1842: Calmar, ”Högädle Herr Bruks Patron” och förmyndare”. Bl a om studier till läkare och om läkartjänster, 1842 om brodern Göthriks köp av apotek./

Axel Fryxell (3, 1830-1832), /1830: Carlstad; 1832: Sunne, ”Min redlige Broder”. Bl a 1830 om flytten från Karlstad, att vara faddrar till den nyfödda, lån, om besök/

D. Fryxell (1, 10 okt u.å.), /”Broder”. Inbjudan till ”Kjöpeskål” efter försäljningen av Robertsfors/

Fredr. Fryxell (1, 1836), /Karlstad, ”Högtärade Broder!”. Inbjudan till prästvigningsmiddag hos major Flack, hälsning från Wigelius att pojkarna mår bra./

M. Fryxell (1, 1813), /Hesselskog, ”Högtärade Herr Brukspatron!”. Om obetald speceriräkning med brukspatron E.G. Ekermann som kommissionär/

Johan Fröberg (1, 1846 /1847 enligt stämpeln/), /”H. H. Brukspatron M. Sahlin”. Ant av MSh: ”g.m. Sofi Sahlin”, alltså dotter till Henrik S. och kusin till MRS, /EB om lån./

C. F. Geijer (15, 1835-1844), /Stockholm, ”M. K. Broder!” Om kommissioner, bl a debet/credit för 1837, 1844 om riksdagen, bl a om tackjärnsfrågan, föreslår att ”de af dig insende reflexioner införes i Afton Bladet och har C. F. Wærn (som jemte Lagerhjelm tagit kännedom af dem) benäget lofvat att derom tala vid L. J. Hjerta./

Carl Geijer (8, 1830-1849) /från Carlstad o. Krokstad och ett 1840 från Göteborg samt ett odat., till 1847: ”Herr Bruks Patron”, 1849: ”Hedersbroder”. 1830 om ev. köp av klensmedja vid Sefflebron, annars om hästaffärer./

Jacob Gustaf Geijer (2, 1813-1852) , /1813 från Uddeholm, 1852 från Frugärden, ”Högädle Herr Bruks Patron”. Om köp av bräder och ankare/

P. A. Geijer (2, 1813),/Krokstad, ”Högädle Herr Bruks Patron!”. 1813 om broderns köp av bräder./

– ? Geijer (1, 1849), /Carlstad o Rosenberg (?), ”Min ärade Bror!”. Betalning för hingst/

Christin Geijerstam (1 1832), /C-hamn (?), ”Min Bäste Cusin Sahlin”. Om arvsrätt och förfrågan om informatorsplats för fru Åbergs bror/

Claes af Geijerstam (1, 1847), /Ramundeboda och Porla, ”Hedersbroder”. Om Jerncontoret, fullmakt att protestera å Storfors, Bjurbäckens och Ackärns ägares vägnar./

P(?) af Geijerstam (1, 1837), /Mariestad o Ribbingsfors, ”Hedersbror!” Om blåsmaskinsaffär./

O. Chr. Groth (2, 1843-1848), /Carlstad o Norekjärn, ”Högtärade Broder!” Bl a om borgen i JernContoret tillsammans med svärfadern/

A. Hammargren (1, 1826), /Hesselskog, ”Min älskade Bror”. Tack för senast och lån/

Sara Joh. Hammargren (9, 1840-1844, samt odat.) /1840: Fryksände prästgård; 1840-1844 och tre u.å.: Kjenäs; 1847: Carlstad o Grafva; 1849: Carlstad, Sunne o Åmberg. Lån/

Tullius Hammargren (2, 1841-1849), /1841: Upsala, med kvitto undertecknat av modern Sara H; 1849: Åmål, om moderns bortgång/

Hardin (2, 1825-1838), /L. Strand, 1825: Beredningskommittén för Hesselskogs pastorat i Moo Stom; 1838: ”Min gracieuse Herr Brukspatron!” Prövningskommittén i W-borg och frågan om sockenskolebiträdet och behovet av skolbyggnad vid Lisefors/

Sw. Hardin (5, 1836-1838) K, /Lund, utom ett 1837: Ljungby, ”Högädle Herr Bruks Patron”. 1836: Om livet i Lund, besett biskop Agardhs samlingar,  ”15 wermlänningar hafva bewistat terminen. 4 bo här i gården neml. Hammargrenarna. Tegnér och jag. Den 5te är min unga discipel”; 1837: Om bidrag till Skåneresa med Baron Dueben. Startat botanisk förening tillsamans med akad. adj.Lindblom. från Ljungby: Om silverbröllop som Riksrådinnan Wachtmeister ordnat för sin läkare, assessor Nathell osv; 1838 som kurator under Agardhs frånvaro noterat att biskopinnan Tegner satt en pensé vid sin mans namn i boken och jag tar mig friheten att bifoga en dylik vid Hr Patrons.; 1838: Jag har tagit examen och bara disputationen återstår. Aldrig avsett förolämpa Dahlgren, men vill ha mina pengar. Han, med sitt hus i Åmål, har råd./

O. Hardin (1, 1848), /Mörnäs, ”Högädle Herr Bruks Patron!” lär vara lagsökt av kr.länsman Sandberg för skuld till Otto Sörquist och ni kan hjälpa/

S. Hardin (3, 1849-1852), /Carlstad, 1849: ”Herr Brukspatron”; 1852: ”Min ärade Farbror! 1849: V.g. sändänkepengar till fru Frykman och Bergenhem; 1852 Änkepengar till min mor och gumman Bergenhem, underrätta min mor om min syster Ann Sofias bortgång. ”Från Fru Bärnhjelm hade min hustru idag bref och står hos dem wäl till.”/

N/oak, enl. EB/ Hedrén /prost/ (4, 1825-1836), /Carlstad, ”Min HedersBroder!” Om tionde/

Hegardt (1, 1836), /Strömstad ”Min värdaste Bror!” Om Strömbergs sterbhus/

Georg  Heideman (1, 1849), /Uddevalla o Gräskärr, ”Högädle Herr Brukspatron!” Tack för inbjudan till Kjelsons bröllop/

W. B. Heideman (2, 1840), /1840: Wexiö o Formetorp; u.å /= 1849/.: Snärshult(?), ”Heders Broder!”.  /Ant av MSh:  G.m. af Geijerstam, ´’7*'”/, 1840: Om besök och riksdagen;
1849: Tack  för inbjudan till Kjelsons bröllop/

N. G. Hellström (1, 1823), /Sefflebron, ”Högädle herr brukspatron” Omlöjtnant Krusenstjernas  tillstånd att mala vid ångkvarnen/

E. Henriques (1, 1847), /Stockholm, ”Brukspatron, Herr M. Sahlin”. Ej fått full betalnin för ”eldhäst” som köpts av John Lagerwall, som sägs vara anställd vid ert kontor/

Chr. L(?). Hessle (1, 1837), /Christianstad, ”Wärdaste Broder!” Om transport med Carnegie/

L. J(?). Hierta (1, 1831), /Stockholm, ”Högädle Herr Brukspatron”. Skickar den Kungl, resolutionen med bifall till förlängningen. ”Om Tit. Sundin gjort några påståenden i utmätningswäg, får han väl återbära.”/

C. P. Hällström (3, 1826-1832), / ”Högädle Herr Brukspatron”. 1826: Stockholm: Om K.M. beslut om Säffle Canal, Örtendal och ordf. Com.Rådet Nordström, löjtnant Brandenburg, Cronstrand om slussbygge; 1832: Wisby. I Visby i mätningsförrättningar som anställd vid Stor Amiral Embetets Tredje Avdelning som bl a svarar för Strömrensningsfonden, som ev kan ge bidrag till Säffle kanal/

Fr. Ingelman (2, 1848-1851), /Göteborg, ”Brukspatron Högädle Herr”. Speceriräkningar/

Sara Maria Ifvarsson (1, 1843), /Åmål, ”Min Goda Sahlin!” /Ant av MSh: ”Gift m Prosten i Kila Ivar I., Dotter: Anna Elisabeth g. Löwenhjelm” /Som min måg G/udmund/ Löwenhielm iråkat några oförmodade utgifter, nödgas jag säga upp den fordran jag har hos dig/

And. Johansson (1, 1844), /Nilsbyn ”BruksPatron Högädle Herr”. Johannes Larsson Högelund eller Sörbyn kör ”Scheffer” berusad från Högsbyberget till Christinedal/ /Återgivet av Källvik i Lisefors Järnbruk (1996), s 28f. EB/

H. O. Juel (3, 1847-1855), /Arvika o Koppom, ”Ärade Broder”. 1847: Om fullmakt till JernContoret, Seffle Canal (som revisor), avvaktande om representationsförslaget, ev. riksdagsman; 1848: Om skatteförenklingsfrågan; 1855: Ränkereds(?) järnvägsbolag önskar att Säffle CanalBolag muddrar, major D. W. Lilljehöök som avsyningsman, ännu ingen revision av CanalBolaget, sett ”att bokföraren ej haft reda på grunden för det dubbla bokhålleriet”/

Top