Kapten Mauritz Sahlins släktarkiv

Förteckning upprättad av Erland Bohlin (1999)

(Inledning)

Inledningsvis återges den innehållsförteckning som hör till arkivet. I en bilaga har jag samlat en del   längre avskrifter och referat. (återfinns på denna hemsida under fliken ”Om bruken i Värmland och Dalsland).

Förkortningar: MRS = Mauritz Reinhold Sahlin, CYS = Carl Yngve Sahlin, MSh = arkivbildaren Mauritz Sahlin, EB = Erland Bohlin, K = kopia finns hos EB,  A = avskrift finns i bilagan.

Avd I: Christinedalshandlingar

Brev adresserade till Christopher, Mauritz och Christoffer Sahlin. De allra flesta är affärsbrev.

I:1 Christinedal. 1800-talet A-J (kartong)
I:2 Christinedal. 1800-talet K-Ö (kartong)
I:3 Christinedal. 1800-talet Diverse (kartong)
I:4 Christinedal. Diverse (kartong)
I:5 Christinedal. Familjen, släkten (kartong)
I:6 Christinedal. Lampa, Lilliehöök (Säffle), Waern (Göteborg) (kartong)
I:7 Tryck, excerpter mm rörande Christinedal o a bruk samt en del släktforskningshandlingar (arkivkartong)

Avd II: Släkthandlingar och släktforskning

(Se även I:7 och IIIa:9)
II:1 Brevväxling mellan Stina Sahlin och C Y Sahlin (CYS) (dokumentportfölj)
II:2 Brev till Stina Sahlin från landshövding M. Sahlin m fl. (kuvert)
II:3 Utkast till föredrag och förberedelser till släktmöten  m. m. (dok.portf.)
II:4  Salinus (dokumentportfölj)
II:5 Släkttabeller, gamla brev mm (dokumentportfölj)
II:6-7 Diverse släktuppgifter osorterade, släktmöte (kuvert)
II:8 Släktkrönikor mm (arkivex av stenciler) (bunt)(Ej genomgångna av EDB)
II:9 Div Sahliniana 1840-1920
II:10 C Y Sahlins skrifter I  (arkivkart)
II:11 C Y Sahlins skrifter, tryck  (arkivkart)
II:12-14 O M Sahlin (arkivbildarens, MSh), släktforskning (tre pärmar)
II:15 Antavlor mm (mapp 46 x 59 cm)

(Tillägg: levererat 1979)

II:16 Släktöversikter och släkttabeller  (pärm)

II:17-18  Släktmöten – Sahlin och Svinhufvud (1 pärm) (1942-1964)

II:19 ”In memoriam” (pärm)

Avd III Mauritz Sahlins (arkivbildarens) egna brev (inkomna och kopior av avgångna brev), vilka  kan indelas i a) brev till och från familjemedlemmar, b) övriga brev (privata brev och affärsbrev)

Avd IIIa och b är tills vidare ej tillgängliga
IIIa Brev till och från familjemedlemmar
IIIa:1  Från familjen            1910-16   (pärm)
IIIa:2  ”                               1917-29    ”
IIIa:3  ”                               1926-27    ”
IIIa:4  Till modern               1913-19    ”
IIIa:5  ”                               1919-21    ”
IIIa:6  ”                               1921-37    ”
IIIa:7 Mauritz S:s argentinska brev till Ebba och föräldrarna, turkiska, spanska brev till Ebba (kuvert)
IIIa:8 ”Pappa” (kondoleansbrev vid faderns död) (kuvert) (Tillägg: Levererat 1979)
IIIa:9  Brevavskrifter, adresserade till M. R. Sahlin och CYS (pärm)
IIIa:10-11  Brev 1905-25 (2 kartonger)
IIIa:12 Brev, betyg mm, spridda år (kartong)
IIIb Övriga brev (privata brev och affärsbrev)
IIIb:1-2 Början av 1920-talet A-H. L-Ö  (2 pärmar)
IIIb:3-6 1920- och 1930-talen A-D, E-I, J-R, S-Ö  (4 pärmar)
IIIb:7-9 1940- och 1950-talen  A-E, F-P, Q-Ö  (3 pärmar)

(Anm. Föreläsningsanteckningar mm från CYS och Enar Sahlin finns hos handskriftsavdelningarna vid Lunds och Uppsala universitet)

Top