Ny bok om Margit Sahlin

Elisabeth Nordlander
Margit Sahlin. På väg mot verklighet

Så här presenteras den år 2010 utgivna boken av bokförlaget Artos:

Margit Sahlin (1914–2003) gjorde under 1900-talet en banbrytande insats för kvinnans ställning i Svenska kyrkan. När hon, som en av Sveriges tre första kvinnliga präster, vigdes till sitt ämbete 1960, hade hon redan en lång kyrklig gärning bakom sig. Tio år tidigare hade hon grundat S:ta Katharinastiftelsen, det samtals- och utbildningscentrum som skulle bli hennes livsverk. Trots egna tvivel och andras kritik drevs hon framåt av en stark inre kallelse och av en orubblig lojalitet till den kyrka hon älskade.

Denna bok består huvudsakligen av texter ur Margits egna dagböcker. Det är mycket personliga anteckningar – ett spännande tidsdokument och samtidigt en levande berättelse om en hängiven kvinnas livslånga sökande efter verklighet. Urvalet och bearbetningen av textmaterialet har gjorts av Elisabeth Nordlander, som varit knuten till S:ta Katharinastiftelsen.

Boken kan beställas från bokförlaget Artos, www.artos.se .

En recension av boken (understreckare i Svenska Dagbladet av Ami Lönnroth) den 9 maj 2010 finns här.

Top